διαχρονική επενδυτική αξία !
Καλέστε στο 216 5001800

Χρήσιμες πληροφορίες

 
HSBC Global Liquidity Funds

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου MiFiDII [ Οδηγία 2014/65/ΕΚ – Κανονισμός 600/2014] πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σε μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι απαραίτητο να έχετε μελετήσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KIID) το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση ,τα χαρακτηριστικά  και τους κινδύνους της επένδυση σας. 

   

HSBC Euro Liquidity Fund C
IE0030819498  Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HSBC US Dollar Liquidity Fund C
IE0030819274  Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) Global Balanced   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Investment Funds   μάθετε περισσότερα... 

Amundi Funds   μάθετε περισσότερα...

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON   μάθετε περισσότερα...

JPMorgan Funds   μάθετε περισσότερα...

20UGS (UCITS) FUNDS   μάθετε περισσότερα...