διαχρονική επενδυτική αξία !
Καλέστε στο 216 5001800

Χρήσιμες πληροφορίες

 
INCOMETRIC FUND - TRITON (LF) Global Balanced Fund

 Το TRITON (LF) Global Balanced Fund είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του INCOMETRIC FUND με εταιρία διαχείρισης την Adepa Asset Management S.A και έδρα το Λουξεμβούργο. H Adepa Asset Management S.A. έχει 30 έτη εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα και διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια ύψους 6 δις. Ευρώ. 

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει οριστεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για το TRITON (LF) Global Balanced Fund. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

ToTRITON (LF) Global Balanced Fund απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν ένα μικτό χαρτοφυλάκιο συνδυάζοντας μια επιλεκτική αναζήτηση αξιών σε παγκόσμια βάση με μια διαφοροποιημένη κατανομή περιουσιακών στοιχείων. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου MiFiDII [ Οδηγία 2014/65/ΕΚ – Κανονισμός 600/2014] πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σε μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι απαραίτητο να έχετε μελετήσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KIID) το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση ,τα χαρακτηριστικά  και τους κινδύνους της επένδυση σας.

 new fund 1

 

Έντυπο Παρουσίασης

 

Class A ( ISIN LU 1389122992)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

Class B ( ISIN LU 1389123024)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

 

Κανονισμός - Incometric Fund

 

 

 

 

 

 

Amundi Funds   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Liquidity Funds   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Investment Funds   μάθετε περισσότερα...

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON   μάθετε περισσότερα...

JPMorgan Funds   μάθετε περισσότερα...

20UGS (UCITS) FUNDS   μάθετε περισσότερα...