enduring investment value!
Amundi Funds

 

Amundi Funds Cash EUR AEC
LU0568620560
                                                                                                                                                                                                                                                           
Amundi Funds Cash USD AUC
LU0568621618                                                                                                                                                                          
Amundi Funds Bond Euro Inflation AEC
LU0201576401                                                                                                                                                                             
Amundi Funds Bond Global Inflation AEC EUR
LU0442405998                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Euro High Yield Bond AEC EUR
LU0119110723                                                                                                                                                                            
Amundi Funds Bond Global Aggregate AEC EUR
LU0557861274                                                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Bond Global Aggregate AUC USD
LU0319688015                                                                                                                                                                                                                                  
Amundi Funds Bond Global Corporate AEC EUR
LU0557863056                                                                                                                                                                                                                                                                         
Amundi Funds Bond Global Corporate AUC USD
LU0319688791                                                                                                                                                                                                                                         
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHEC EUR
LU0906524193                                                                                                                                                                                                                                          
Amundi Funds Bond Euro Corporate AEC
LU0119099819                                                                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency AHEC
LU0945157930                                                                                                                                                                                                                               
Amundi Funds Equity Global Gold Mines AUC EUR
LU0568608276                                                                                                                                                                       
Amundi Funds Equity Global Gold Mines AUC USD
LU0568608276                                                                                                                                                                            
Amundi Funds Equity Global Resources AUC EUR
LU0347594136                                                                                                                                                                            
Amundi Funds Equity Global Resources AUC USD
LU0347594136                                                                                                                                                                               
Amundi Funds Equity Japan Target AHEC EUR
LU0568583933                                                                                                                                                                               
Amundi Funds Equity Japan Target AJC USD
LU0568583008                                                                                                                                                                             
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap AEC EUR
LU0568607203                                                                                                                                                                              
Amundi Funds SBI FM Equity India AEC EUR
LU0552029232                                                                                                                                                                              
Amundi Funds SBI FM Equity India AUC EUR
LU0236501697                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Equity Greater China AEC EUR
LU0552028937                                                                                                                                                                            
Amundi Funds SICAV Wells Fargo US Mid Cap AEC EUR
LU0568602824                                                                                                                                                                                                                    
Amundi Funds SICAV Wells Fargo US Mid Cap AUC USD
LU0568602667                                                                                                                                                                                                                                               
Amundi Funds Equity CPR Global Lifestyle AEC EUR
LU0568611817                                                                                                                                                                                                                                         
Amundi Funds Equity US Relative Value AEC EUR
LU0568605926                                                                                                                                                                                                                                            
Amundi Funds Equity US Relative Value AHEC EUR
LU0568606148                                                                                                                                                                                                                                                           
Amundi Funds Equity US Relative Value AUC USD
LU0568605769                                                                                                                                                                                                                                        
Amundi Funds Equity Euro Concentrated AEC EUR
LU0401973978                                                                                                                                                                                                                                           
Amundi Funds Index MSCI Japan AEC EUR
LU0996180864                                                                                                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Absolute Volatility World Eq.AHEC EUR
LU0442406889                                                                                                                                                                                                                                            
Amundi Funds Absolute Volatility World Eq.AUC EUR
LU0319687124                                                                                                                                                                               
Amundi Funds Absolute Volatility World Eq.AUC USD
LU0319687124                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Emerging Markets Bond A EUR
LU1882449801                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Emerging Markets Bond A USD
LU1882450304                                                                                                                                                                               
Amundi Funds US Pioneer Fund A EUR
LU1883872332                                                                                                                                                                             
Amundi Funds US Pioneer Fund A USD
LU1883872415                                                                                                                                                                             
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond A2 EUR
LU1882441816                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond A2 USD
LU1882441907                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Pioneer Strategic Income A EUR
LU1883841022                                                                                                                                                                              
Amundi Funds Pioneer Strategic Income A USD
LU1883841535                                                                                                                                                                              
First Eagle Amundi International Fund AUC USD
LU0068578508                                                                                                                                                                               
First Eagle Amundi International Fund AEC EUR
LU0565135745                                                                                                                                                                              
First Eagle Amundi International Fund AHEC EUR
LU0433182416                                                                                                                                                                             
First Eagle Amundi Income Builder Fund AHEC EUR
LU1095740236                                                                                                                                                                                      
First Eagle Amundi Income Builder Fund AUC USD
LU1095739816                                                                                                                                                                                      

 

For more information please refer to the following electronic address:

https://www.amundi.gr/retail/Funds


  

INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) Global Balanced   read more...

HSBC Global Liquidity Funds   read more...

HSBC Global Investment Funds   read more...

TRITON Mutual Funds   read more...

JPMorgan Funds   read more...