διαχρονική επενδυτική αξία !
Εισαγωγή στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μία κοινή περιουσία, η οποία δημιουργείται από την εισφορά χρημάτων πολλών επενδυτών. Ανάλογα με το ποσό που συνεισφέρει ο κάθε επενδυτής, γίνεται και κάτοχος του αντίστοιχου μέρους αυτής της περιουσίας με τη μορφή μεριδίων. Την περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τη διαχειρίζεται ένα επιτελείο εξειδικευμένων και έμπειρων διαχειριστών, με τη βοήθεια προηγμένου εξοπλισμού.

Η παρακολούθηση των χρηματιστηριακών αγορών, των αγορών ομολόγων ή των χρηματαγορών και η εκμετάλλευση των καλύτερων επενδυτικών ευκαιριών είναι ένα έργο που απαιτεί γνώσεις, διερεύνηση και σε βάθος ανάλυση. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν το χρόνο αλλά ούτε και τη γνώση που χρειάζεται για να κάνουν κάτι τέτοιο. Με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, έμπειρα στελέχη και αναλυτές αναλαμβάνουν όλα τα παραπάνω για εσάς. Έτσι επωφελείστε από τις γνώσεις τους.

Τα στελέχη μας παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς, με στόχο την καλύτερη επιλογή των επενδύσεων που θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη σας. Χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης της αγοράς και είναι ευέλικτοι έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά.

Μειώνοντας τον κίνδυνο της επένδυσης
Αυτό που είναι σημαντικό, είναι ότι καθώς η επένδυσή σας αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης επένδυσης, μπορείτε να πετύχετε μεγαλύτερες αποδόσεις από το αν επενδύατε τα χρήματά σας ως ανεξάρτητοι επενδυτές. Με την επένδυση των χρημάτων σας σε Αμοιβαία Κεφάλαια, πετυχαίνετε μείωση του κινδύνου, στο βαθμό που η περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται σε πολλές και διαφορετικές μορφές επένδυσης.

Πώς λειτουργούν;
Επενδύετε αγοράζοντας μερίδια, έτσι ο αριθμός των μεριδίων που σας ανήκουν εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχετε επενδύσει. Για να ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας, απλά εξαγοράζετε τα μερίδια.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Triton Asset Management AEΔAK αποτιμώνται κάθε μέρα . Η καθαρή περιουσία του Αμοιβαίου διαιρείται με τον αριθμό των μεριδίων, ώστε να καθοριστεί η τιμή του μεριδίου. Η τιμή του μεριδίου μεταβάλλεται καθημερινά. Επίσης, για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Triton Asset Management AEΔAK στο τηλέφωνο 216 500 1800.