διαχρονική επενδυτική αξία !
Επενδυτική Προσέγγιση

 Βασιζόμαστε στην εξειδίκευση και στην αφοσίωση της διαχειριστικής μας ομάδας, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες που ανακαλύπτουν αξίες στις κεφαλαιαγορές και τις μετουσιώνουν σε ελκυστικές επενδυτικές λύσειςΜέσα από την πολυετή εμπειρία έχουμε εξελίξει τις επενδυτικές μας μεθόδους έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις σε όλα τα στάδια του οικονομικού κύκλου, παραμένοντας πιστοί στην επενδυτική μας φιλοσοφίαΟι τρεις πυλώνες της φιλοσοφίας αυτής είναι η διαρκής αναζήτηση αξιών, η ανάληψη κινδύνων αλλά και η ενεργή διαχείρισή τους.

 

-Γνωστοποιήσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR)