διαχρονική επενδυτική αξία !
Εταιρική Δομή

Η δομή της εταιρείας είναι πλήρης και συγκροτείται από την γενική διεύθυνση, το τμήμα επενδύσεων, που περιλαμβάνει πλήρες τμήμα ανάλυσης, το τμήμα διαχείρισης χαρτοφυλακίων, το τμήμα marketing, το τμήμα εξυπηρέτησης επενδυτών, το λογιστήριο, το τμήμα εσωτερικού ελέγχου και το risk management.

 -Λίστα Πιστοποιημένων Στελεχών