διαχρονική επενδυτική αξία !
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συνεργάζεται και υποστηρίζει το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού για την προώθηση της Χρηματοοικονομικής Γνώσης.

Το Ινστιτούτο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αναλαμβάνει πολλαπλές εθελοντικές δράσεις που στοχεύουν ιδιαίτερα στη νέα γενιά και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες .

Μερικές από τις δράσεις του περιλαμβάνουν δημοσίευση άρθρων και κειμένων για τους γονείς και τα παιδιά, υλοποίηση ειδικών ενημερωτικών εκδηλώσεων στα σχολεία, διενέργεια επιστημονικών μελετών, συνεργασίες με εγχώριους και διεθνείς φορείς και άλλες.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών που θα μπορούν στο μέλλον να έχουν την ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων στο κομμάτι της χρήσης και διαχείρισης των χρημάτων τους.

Βασική μας επιθυμία με τις από κοινού δράσεις μας, είναι να συμβάλουμε στην εκπαίδευση της νέας γενιάς, ιδιαιτέρως των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα οικονομίας και χρηματοοικονομικών γνώσεων όπως η ατομική διαχείριση κεφαλαίων, η αποταμίευση και οι επενδύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τις δράσεις του, σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gfli.gr/

Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την θεματολογία και πολύ χρήσιμα επιστημονικά άρθρα.

Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού