διαχρονική επενδυτική αξία !
Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ

Είμαστε μια από τις πρώτες εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν στην διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, προσφέροντας από το 1991 ένα από τα κορυφαία σε απόδοση Αμοιβαία Κεφάλαια, το HSBC Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού.

Βασικά Στοιχεία της Εταιρίας

  • Η Triton Asset Management AEDAK αποτελείται από 34 στελέχη εκ των οποίων 18 επαγγελματίες διαχειριστές και σύμβουλοι, με μέσους όρους ηλικίας 43 έτη, επαγγελματικής εμπειρίας 20 έτη και 15 έτη παρουσία στην εταιρία μας.
  • Θεματοφύλακας για το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα και της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι η HSBC France στην Αθήνα. Θεματοφύλακες για τα ξένα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειριζόμαστε είναι: α) η τράπεζα ΚBL EPB στο Λουξεμβούργο για το INCOMETRIC FUND - TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND & β) η τράπεζα Societe Generale Bank & Trust στο Λουξεμβούργο για τα αμοιβαία κεφάλαια 20UGS-TRITON (LF) GREEK EQUITY & 20UGS-TRITON (LF) FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF.
  • Το σύνολο των κεφαλαίων υπό διαχείριση είναι περίπου 700 εκ € (31/12/2020).

Τομείς Δραστηριοποίησης της Εταιρίας

  • Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με θεματοφύλακα στην Ελλάδα την HSBC France και στο εξωτερικό την Societe General Bank & Trust Λουξεμβούργου την Lombard Odier και την Banque Cantonale de Geneve.
  • Διαχειριζόμαστε 6 Αμοιβαία Κεφάλαια με επενδύσεις σε ελληνικές και διεθνείς μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς με τον ελληνικό νόμο και 3 με τον νόμο Λουξεμβούργου.
  • Διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds Amundi-Pioneer Mutual Funds, της JP Morgan Funds καθώς και το Incometric Fund - Triton (LF) Global Balanced Fund, το TRITON (LF) Greek Equity Fund και το TRITON (LF) Flexible Multi-Asset FOF.

 

Ιστορικό

1991: Ίδρυση της Ελληνοβρετανικής ΑΕΔΑΚ από τον κ. Ι. Βεζανή και την Ελληνοβρετανική Ασφαλιστική.

1992: Η HSBC Bank (τότε Midland Bank) εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο σαν μέτοχος μειοψηφίας με 40% και η εταιρία μετονομάζεται σε Midland Ελληνοβρετανική ΑΕΔΑΚ.

1999: Η HSBC Bank καθίσταται βασικός μέτοχος της εταιρίας, εξαγοράζοντας το ποσοστό της Ελληνοβρετανικής Ασφαλιστικής.

2006: Η εταιρία αποκτά άδεια για την παροχή Διακριτικής και Συμβουλευτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

2013: Τον Μάρτιο του 2013 η εταιρία ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο της HSBC καθώς εξαγοράστηκε πλήρως από τον ιδρυτικό της μέτοχο . Η Εταιρία μετονομάζεται σε TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ.

 

Triton Timeline new