διαχρονική επενδυτική αξία !
Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ

Είμαστε μια από τις πρώτες εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν στην διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, προσφέροντας από το 1991 ένα από τα κορυφαία σε απόδοση Αμοιβαία Κεφάλαια, το HSBC Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού.

Βασικά Στοιχεία της Εταιρίας

  • Η Triton Asset Management AEDAK αποτελείται από 31 στελέχη εκ των οποίων 18 επαγγελματίες διαχειριστές και σύμβουλοι, με μέσους όρους ηλικίας 43 έτη, επαγγελματικής εμπειρίας 20 έτη και 15 έτη παρουσία στην εταιρία μας.
  • Θεματοφύλακας για το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της υπηρεσίας διαχείρισης είναι η HSBC France. Θεματοφύλακας για το Incometric Fund-Triton (LF) Global Balanced Fund είναι η τράπεζα KBL EPB στο Λουξεμβούργο.
  • Το σύνολο των κεφαλαίων υπό διαχείριση είναι περίπου 400 εκ € (30/09/2017).

Τομείς Δραστηριοποίησης της Εταιρίας

  • Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με θεματοφύλακα στην Ελλάδα την HSBC France και στο εξωτερικό την UBS Ζυρίχης , Societe General Bank & Trust Λουξεμβούργου και την Banque Cantonale de Geneve.
  • Διαχειριζόμαστε 6 Αμοιβαία Κεφάλαια με επενδύσεις σε ελληνικές και διεθνείς μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς με τον ελληνικό νόμο και 1 με τον νόμο Λουξεμβούργου.
  • Διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια της HSBC Global Investment Funds και της Amundi Mutual Funds καθώς και το Incometric Fund-Triton (LF) Global Balanced Fund.

 

Ιστορικό

1991: Ίδρυση της Ελληνοβρετανικής ΑΕΔΑΚ από τον κ. Ι. Βεζανή και την Ελληνοβρετανική Ασφαλιστική.

1992: Η HSBC Bank (τότε Midland Bank) εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο σαν μέτοχος μειοψηφίας με 40% και η εταιρία μετονομάζεται σε Midland Ελληνοβρετανική ΑΕΔΑΚ.

1999: Η HSBC Bank καθίσταται βασικός μέτοχος της εταιρίας, εξαγοράζοντας το ποσοστό της Ελληνοβρετανικής Ασφαλιστικής.

2006: Η εταιρία αποκτά άδεια για την παροχή Διακριτικής και Συμβουλευτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

2013: Τον Μάρτιο του 2013 η εταιρία ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο της HSBC καθώς εξαγοράστηκε πλήρως από τον ιδρυτικό της μέτοχο . Η Εταιρία μετονομάζεται σε TRITON Asset Management ΑΕΔΑΚ.

 

Triton Timeline new