διαχρονική επενδυτική αξία !
HSBC Global Investment Funds

• Changes in HGIF prospectus Summary                  • HGIF Details                  • New Prospectus MAY 2016   

 

HGIF Asia ex Japan Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Asia ex Japan Equity ACH Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF BRIC Markets Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF BRIC Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Euro Reserve Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Euro Credit Bond Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Euroland Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Indian Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Economic Scale US Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF US Dollar Bond Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Economic Scale Japan Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Chinese Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global Emerging Markets Debt Total Return Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global Emerging Markets Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global Short Duration Bond Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global Emerging Markets Bond AC Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global Emerging Markets Bond ACH Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global Inflation Linked Bond Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global Inflation Linked Bond ECH Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Latin American Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Climate Change Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Brazil Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Russia Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Turkey Equity Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global High Income Bond AC Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές 

HGIF Global High Income Bond ACHEUR Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Global Equity Volatility Focused EC Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές 

HGIF Global Equity Volatility Focused ECHEUR Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

HGIF Euroland Equity Smaller Companies Fact Sheet
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές

 

 

 

INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) Global Balanced   μάθετε περισσότερα...

Amundi Funds   μάθετε περισσότερα...

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON   μάθετε περισσότερα...