διαχρονική επενδυτική αξία !
Amundi Funds
Money Market *

Amundi Funds Cash Euro AEC
LU0568620560


Amundi Funds Cash USD AUC
LU0568621618


Fixed Income *

Amundi Funds Bond Euro Inflation AEC
LU0201576401


Amundi Funds Bond Global Inflation AEC EUR
LU0442405998


Amundi Funds Euro High Yield Bond AEC EUR
LU0119110723


Amundi Funds Bond Global Aggregate AEC EUR
LU0557861274                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Bond Global Aggregate AUC USD
LU0319688015                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Bond Global Corporate AEC EUR
LU0557863056                                                                                                                                                                           
Amundi Funds Bond Global Corporate AUC USD
LU0319688791                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHEC EUR
LU0906524193                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Bond Euro Corporate AEC
LU0119099819


Equities *

Amundi Funds Equity Global Gold Mines AUC EUR
LU0568608276


Amundi Funds Equity Global Gold Mines AUC USD
LU0568608276


Amundi Funds Equity Global Resources AUC EUR
LU0347594136


Amundi Funds Equity Global Resources AUC USD
LU0347594136


Amundi Funds Equity Japan Target AHEC EUR
LU0568583933


Amundi Funds Equity Japan Target AJC USD
LU0568583008


Amundi Funds Equity Euroland Small Cap AEC EUR
LU0568607203


Amundi Funds SBI FM Equity India AEC EUR
LU0552029232


Amundi Funds Equity Greater China AEC EUR
LU0552028937


Amundi Funds SICAV Wells Fargo US Mid Cap AEC EUR
LU0568602824                                                                                                                                                                     
Amundi Funds SICAV Wells Fargo US Mid Cap AUC USD
LU0568602667                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Equity CPR Global Lifestyle AEC EUR
LU0568611817                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Equity US Relative Value AEC EUR
LU0568605926                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Equity US Relative Value AHEC EUR
LU0568606148                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Equity US Relative Value AUC USD
LU0568605769                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Equity Euro Concentrated AEC EUR
LU0401973978                                                                                                                                                                     
Amundi Funds Index MSCI Japan AEC EUR
LU0996180864


Absolute Return *

Amundi Funds Absolute Volatility World Eq.AHEC EUR
LU0442406889


Amundi Funds Absolute Volatility World Eq.AUC EUR
LU0319687124


Amundi Funds Absolute Volatility World Eq.AUC USD
LU0319687124


Amundi Funds Absolute Global Dividend AEC EUR
LU0907330012


 *  www.amundi.com/grc
Balanced **

First Eagle Amundi International Fund AUC USD
LU0068578508


First Eagle Amundi International Fund AEC EUR
LU0565135745


First Eagle Amundi International Fund AHEC EUR
LU0433182416


First Eagle Amundi Income Builder Fund AHEC EUR
LU1095740236                                                                                                                                                                                      
First Eagle Amundi Income Builder Fund AUC USD
LU1095739816                                                                                                                                                                                      
**  First Eagle Amundi International Funds

 

 

 

INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) Global Balanced   μάθετε περισσότερα...

HSBC Global Investment Funds   μάθετε περισσότερα...

Αμοιβαία Κεφάλαια TRITON   μάθετε περισσότερα...