διαχρονική επενδυτική αξία !
Ευκαιρίες Καριέρας

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ επενδύει διαρκώς στο Ανθρώπινο Δυναμικό της καθώς είναι από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχία μας.

Στο πλαίσιο αυτό ενδιαφερόμαστε να συνεργαστούμε με δραστήρια και ικανά στελέχη, τα οποία θα ενισχύσουν την υπάρχουσα ομάδα, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του οράματος της εταιρίας.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για όλα τα Βιογραφικά τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.