διαχρονική επενδυτική αξία !

Ποιοί είμαστε;

H TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ιδρύθηκε το 1991 και είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη χώρα μας. Συνδυάζοντας αποτελεσματικά νέες ιδέες και διαχρονικές επενδυτικές αξίες, η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται σήμερα 6 Αμοιβαία Κεφάλαια μετοχών, ομολογιακά, μικτά και διαχείρισης διαθεσίμων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

μάθετε περισσότερα...

Αμοιβαία κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια της TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ παρέχουν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή να δημιουργήσετε ένα "καλάθι" αμοιβαίων κεφαλαίων που ταιριάζει καλύτερα στους επενδυτικούς σας στόχους ανάλογα με το χρονικό σας ορίζοντα και τον επενδυτικό κίνδυνο (ρίσκο) που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των χρημάτων που μας εμπιστεύεστε και να καλύψουμε τις ολοένα μεταβαλλόμενες επενδυτικές σας ανάγκες.

μάθετε περισσότερα...

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Με την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων (Portfolio Management), η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δημιουργεί χαρτοφυλάκια επενδύσεων, τα οποία απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και παραμέτρους του κάθε επενδυτή.

Η παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών είναι τύπου Πλήρους Εξουσιοδότησης Διαχείρισης (Discretionary) ή Συμβουλευτικής Διαχείρισης (Advisory) κατάλληλη για ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, εταιρίες, ναυτιλιακές εταιρίες, ταμεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

μάθετε περισσότερα...

 

  Πληροφορίες

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ !!!

  • Ενημέρωση για Covid-19  / 18/03/2020
  • Ενημέρωση για Covid-19  / 31/03/2020